มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับจดอนุสิทธิบัตร
ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการโควตาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2561
รับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 โครงการรับตรงวิธีพิเศษ (สอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ การตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ กำหนดการวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering ครั้งที่ 2 (TCAS 1/2) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษ: Young Smart TSU (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ TSU Smart Engineering ครั้งที่ 2
ประกาศ รับนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 โควตา (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับนิสิตโครงการ TSU Smart Engineering ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering รอบที่ 4
[แก้ไข] ประกาศ กำหนดการจัดโครงการสำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
[ด่วน] ประกาศรับนิสิตโครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 วิธีพิเศษ ครั้งที่ 2
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering รอบที่ 3
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TSU Smart Engineering รอบที่ 2


หน้าที่ :