มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวรับสมัครงาน  กลับหน้าหลัก
รับสมัคร ลูกจ้างของโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ครูช่าง)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วศ. ยางและพอลิเมอร์)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศ ผลการรับสมัครลูกจ้างของโรงงานต้นแบบฯ ตำแหน่งวิศวกร และพนักงานด้านการผลิต
รับสมัครลูกจ้างของโรงงานต้นแบบฯ ตำแหน่งวิศวกร และพนักงานด้านการผลิต
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างของโรงงานต้นแบบฯ
[แก้ไข] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างของโรงงานต้นแบบฯ
รับสมัครลูกจ้างของโรงงานต้นแบบฯ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ โรงงานต้นแบบฯ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ โรงงานต้นแบบฯ
รับสมัครลูกจ้างของโรงงานต้นแบบฯ ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างของโรงงานต้นแบบฯ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างของโรงงานต้นแบบฯ
รับสมัครลูกจ้างของโรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา


หน้าที่ :