มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 2 โครงการคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65 รอบที่ 2.1)
รับนิสิตใหม่ ป.ตรี โครงการ Young Smart TSU ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี TCAS 65 ทั้ง 4 รอบ (โครงการของมหาวิทยาลัย)
รับสมัครนิสิตใหม่โครงการต่างๆ TCAS 65 รอบที่ 1 (โครงการของมหาวิทยาลัย)
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 2 โครงการ Young Smart TSU ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65 รอบที่ 1.1)
รับสมัครนิสิตใหม่โครงการ ทุนเกียร์ปาริชาต 2565 (TCAS65 รอบที่ 1.1)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รับนิสิตใหม่ ป.ตรี โครงการ Young Smart TSU ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65 รอบที่ 1.1)
รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก) วิศวกรรมพลังงาน เทอม 1/2565
เปิดรับนิสิตใหม่ ป.ตรี ในโครงการ Young Smart TSU 2021 รอบที่ 2
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 2 โควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับนิสิตใหม่ ป.ตรี ในโครงการ Young Smart TSU 2021
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก/โท) วิศวกรรมพลังงาน เทอม 1/2563
บริการข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการ Young Smart TSU 2020
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก/โท) วิศวกรรมพลังงาน เทอม 2/62


หน้าที่ :