มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก/โท) วิศวกรรมพลังงาน เทอม 2/2564
เปิดรับนิสิตใหม่ ป.ตรี ในโครงการ Young Smart TSU 2021 รอบที่ 2
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 2 โควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับนิสิตใหม่ ป.ตรี ในโครงการ Young Smart TSU 2021
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 63 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก/โท) วิศวกรรมพลังงาน เทอม 1/2563
บริการข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการ Young Smart TSU 2020
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก/โท) วิศวกรรมพลังงาน เทอม 2/62
[ประกาศผล] Young Smart TSU (TCAS 62 รอบที่ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562
ประกาศการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
[TCAS รอบที่ 2] ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ Young Smart TSU ประจำปีการศึกษา 2562
[แก้ไข/เพิ่มเติม] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ Young Smart TSU ครั้งที่ 3 (TCAS 1) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับจดอนุสิทธิบัตร


หน้าที่ :