คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.65 ถึงวันที่ 27 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับนิสิตใหม่ ป.ตรี โครงการ Young Smart TSU ปีการศึกษา 2565
 
     


สมัครผ่านระบบออนไลน์ Click!!

 
  • ช่องทางการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
2. สมัครผ่านระบบออนไลน์
ตามลิงค์ข้างต้น

  • ช่องทางการจ่ายค่าสมัคร
1. โอนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
2. โอนผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ

  • ช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการ
1. วันรับสมัคร
     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - ................

2. คณะฯ ประกาศผลการคัดเลือก
     รอบที่ 1 : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
     รอบที่ 2 : วันที่ 21 มีนาคม 2565
     รอบที่ 3 : ................

3. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ admission.tsu.ac.th
     วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

4. 
ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ mytcas.com
     วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565

5. ผู้ผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ mytcas.com
     วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

6. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ admission.tsu.ac.th
     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

7. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
โดยปริ้นใบชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ admission.tsu.ac.th
     วันที่ 9 - 20 พฤษภาคม 2565

8. รอเจอกันตอนเปิดเทอม...