คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ม.ค.65 ถึงวันที่ 6 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี TCAS 65 ทั้ง 4 รอบ (โครงการของมหาวิทยาลัย)
 
     


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ร่วมรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ในทั้ง 4 รอบ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

เว็บไซต์ภารกิจรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ