คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ครั้งที่ 2
 
     


 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ครั้งที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะกรรมการ กกอ. และประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกว่า 40 กว่าสถาบัน จำนวนกว่า 60 คน ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร และอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา