คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021
 
     


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ "นายกนกพล รอบุญ" นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Youths Scholarship of The Year 2021)โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaifstt.org/index2