คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.64 ถึงวันที่ 7 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับนิสิตใหม่ ป.ตรี โครงการ Young Smart TSU ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65 รอบที่ 1.1)
 
     

รายละเอียดโครงการ Click!

สมัครผ่านระบบออนไลน์ Click!!

 
  • ช่องทางการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
2. สมัครผ่านระบบออนไลน์
ตามลิงค์ข้างต้น

  • ช่องทางการจ่ายค่าสมัคร
1. โอนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
2. โอนผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ

  • ช่วงเวลาต่างๆ ของโครงการ
1. วันรับสมัคร
     วันที่ 8 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2564

2. คณะฯ ประกาศผลการคัดเลือก
     รอบที่ 1 : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
     รอบที่ 2 : วันที่ 13 ธันวาคม 2564

3. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ admission.tsu.ac.th
     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

4. ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ mytcas.com
     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ mytcas.com
     วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

6. ผู้ผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ mytcas.com
     รอบที่ 1 : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
     รอบที่ 2 : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

7. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ admission.tsu.ac.th
     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

8. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
โดยปริ้นใบชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ admission.tsu.ac.th
     วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2565

9. รอเจอกันตอนเปิดเทอม...