คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.64 ถึงวันที่ 9 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซนให้กับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา
 
     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซนให้กับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา

อาจารย์ ดร. ต้าย บัณฑิศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผลิตนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซน และทำการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19