คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.64 ถึงวันที่ 4 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซนให้กับโรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซนให้กับโรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 อาจารย์ ดร. ต้าย บัณฑิศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผลิตนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซน และทำการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.พิศาล  ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรหม เป็นตัวแทนรับมอบ  เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19