คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.64 ถึงวันที่ 29 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : TSU Automatic Alcohol Gel Dispenser
 
     


     มหาวิทยาลัยทักษิณได้ตระหนักและแสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” ด้วยการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูสังคม ชุมชน ท่ามกลางการระบาดของโควิด-
19 หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีมาตรการรวมไปถึงการรณรงค์ป้องกันโรคตามแนวทาง D-M-H-T-T

 

"TSU Automatic Alcohol Gel Dispenser"

     เป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากผลงานวิจัย จากทีมนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ศรีรักษา อาจารย์ ดร.ธวัช ชูชิต และอาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย ซึ่งเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัตินี้ออกแบบด้วยการอาศัยระบบจ่ายเจลผ่านระบบเซนเซอร์ที่มีอยู่ภายในตัวเครื่อง เพื่อช่วยลดการสัมผัส และอาศัยระบบมอเตอร์แบบรีด เพื่อช่วยลดปัญหาการปล่อยเจลไม่ต่อเนื่องเหมือนเครื่องจ่ายเจลตามท้องตลาดทั่วไป ทำให้เครื่องตัวนี้มีอายุการใช้งานนานขึ้น และที่สำคัญเครื่องนี้ได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ทั้งแบบเสียบปลั๊กไฟโดยตรง ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ในอาคาร และแบบใส่ถ่าน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานนอกอาคารได้

     หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ต้นแบบนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่....

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ : https://www.facebook.com/research.tsu

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ :  https://www.facebook.com/TSUEngineer/


     ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มอบโอกาสดีๆ ให้ทางเราได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม และหวังจะได้เป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมต่อไป...