ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.63 ถึงวันที่ 19 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก/โท) วิศวกรรมพลังงาน เทอม 1/2563
 
     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2563

……………………..

รายละเอียดการรับสมัคร

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ฟุตบอล