ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริการข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 
     
 

 

ข้อมูลการรายงานตัว

ปฏิทินการศึกษา 2563

 

ระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ออนไลน์

 

ระบบงานทะเบียนนิสิต 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ขั้นตอนและวิธีการขอกู้

 

ระบบบันทึกข้อมูล

 ระบบการจองหอพักนิสิต 

ข่าวประชาสัมพันธ์การจองหอพัก

 

จองหอพักนิสิตใหม่

 

ตรวจสอบการจองหอพัก

 

แบบฟอฟอร์มขอรับสติ๊กเกอร์ ผ่านเข้าออกหอพัก

 

รายละเอียดหอพัก (บรรยากาศ/ภายใน/ภายนอก)

การจองเครื่องแบบนิสิต

ระบบจองเครื่องแบบนิสิต

 

KUBET