ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.62 ถึงวันที่ 3 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ประกาศผล] Young Smart TSU (TCAS 62 รอบที่ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
     

 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่2
การรับด้วย Portfolio โครงการโควตาพิเศษ : Young Smart TSU

ประจำปีการศึกษา  2562
...............................

>> ประกาศตัวเต็ม <<

ฟรีเครดิต