ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.62 ถึงวันที่ 23 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562
 
     

Image result for pdfรายละเอียด

สล็อตออนไลน์