ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 5 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
 
     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2562

……………………..

รายละเอียดโครงการ

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

สูตรบาคาร่า