มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการการประชุมเครือข่ายผู้บริหาร โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.พัทลุง (TSU ENGINEERING Open House)
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ครั้งที่ 2
ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021
ยินดีกับ รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยโอโซนให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยทักษิณ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซนให้กับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซนให้กับโรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะวิศวกรรมศาสตร์หารือแนวทางในการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ Institute of Engineering Mathematics (IMK), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
TSU Automatic Alcohol Gel Dispenser
นวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซน โดย อ.ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์
ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกพล รอดบุญ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว
การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564
"ทีมควายน้ำ" ได้รับทุนสนับสนุนในการผลิต "หุ่นยนต์คัดแยกปาล์ม"
"ทีมวัวชน" ได้รับทุนสนับสนุนในการผลิต "หุ่นยนต์กรีดยาง"
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับทีมงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการ TSU R2M Boot Camp
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับทีมงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการ TSU Startup Thailand League Boot Camp ปี 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากงาน TSU Conf ครั้งที่ 29
ประมวลภาพ วิศวะแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :