คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา
 
แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี กลับหน้าหลัก

1. คำร้องขอย้ายสังกัดส่วนงานวิชาการ PDF  Wordเครดิตฟรี