คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการประจำคณะฯ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

Faculty Board

ผู้บริหารคณะวศวกรรมศาสตร์
 
 


อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
e-mail : n.nunthaphan@gmail.com / s.phutthi@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ : 074-609-600 ต่อ 3603
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ
ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
e-mail : cmueanmas@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ : 074-609-600 ต่อ 3610


อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
e-mail : s.singsarothai@gmail.com
นายชัยยุทธ มณีฉาย
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
e-mail : mchaiyut@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ : 074-609-600 ต่อ 3602