คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.64 ถึงวันที่ 12 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ยินดีกับ รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
 
     


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ
 
"รองศาสตราจารย์ ดร. จตุพร แก้วอ่อน"

     อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และนักวิจัยในแขนง Engineering & Technology / Mechanical Engineering ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพอันดับที่ 4 ระดับมหาวิทยาลัย อันดับที่ 1620 ระดับประเทศ อันดับที่ 109951 ระดับทวีปเอเชีย และอันดับที่ 483268 ระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021

     ที่มา: https://www.adscientificindex.com/?university=Thaksin%20University&fbclid=IwAR2pIWa9vfK6ZLw_D3TqsFLcLAaQs_SFaFWemGCpqzVckxg_L3BuiAkwqH4