คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ส.ค.64 ถึงวันที่ 17 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกพล รอดบุญ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 
     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ

"นายกนกพล รอดบุญ"

นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน

"International Design Contest 2021 : IDC RoBoCon 2021"

ผู้ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ"

โดย
IDC RoBoCon 2021 จัดโดย Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์
หัวข้อการแข่งขัน The Cyber World Star Hunting Swallow ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2564
มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 76 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ บราซิล อินเดีย แม็กซิโก และไทย