ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มี.ค.64 ถึงวันที่ 9 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 2 โควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา
ประจำปีการศึกษา  2564

……………………..

     มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมรับสมัครใน 4 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการโควตาภูมิภาค (รายละเอียด)
2. 
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา (รายละเอียด)
3. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ (รายละเอียด)
4. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย (รายละเอียด)

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น คลิ๊ก

ระยะเวลาในการดำเนินงานต่างๆ


** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 065-0428445 หรือติดต่อพี่เต้ย 084-5392209 **