ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
ประจำปีการศึกษา  2564

……………………..

     มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมรับสมัครใน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ (รายละเอียด)
2. 
โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์ของสังคม (รายละเอียด)
3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ (รายละเอียด)

ระยะเวลาในการดำเนินงานต่างๆ

* สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น คลิ๊ก
** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 065-0428445 หรือติดต่อพี่เต้ย 084-5392209