ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 28 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [แก้ไข/เพิ่มเติม] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ Young Smart TSU ครั้งที่ 3 (TCAS 1) ประจำปีการศึกษา 2562
 
     ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

โครงการโควตาพิเศษ : Young Smart TSU (ครั้งที่ 3)
ประจำปีการศึกษา 2562
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

******************


ประกาศตัวเต็ม คลิก !!!

สล็อต