ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.61 ถึงวันที่ 8 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับจดอนุสิทธิบัตร
 
     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับจดอนุสิทธิบัตร 

*************************
KUBET