ตัวแทนมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (น้องไปร์ท)

   9 ก.ย. 65   /  42